Slik håndterer vi personvern

Personvernerklæring

Sist oppdatert 28. mai 2018

Endringer i salgsvilkår, personvernshåndtering og sikkerhet publiseres på våre Facebooksider

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Smartprodukt samler inn og bruker informasjon om besøkende på www.avlytt.no

Følgende er basert på info om personvernerklæring fra datatilsynet.no.

Ansvar

Behandlingsansvarlig: Smartprodukt AS (heretter Smartprodukt)

Databehandler: Smartprodukt

Smartprodukt er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres i forbindelse med drift og vedlikehold av nettsidene, samt kjøp i våre nettbutikker. Smartprodukt besørger selv databehandling, utvikling, drift og vedlikehold av sine nettsteder og nettbutikkene. Opplysninger som samles inn på nettsidene og nettbutikkene avlytt.no, lagres kun på egne servere som driftes av Smartprodukt. Det er kun Smartprodukt som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Opplysningene videreformidles ikke til tredjepart.

Webanalyse

Vi benytter Google Analytics til webanalyse.

Smartprodukt samler inn opplysninger om besøkende på Smartprodukt.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet vårt. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er: Hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Se Google Analytics sine prinsipper for sikkerhet og personvern for å lære mer om hvordan verktøyet innhenter, lagrer og benytter data.

Følgende er et uttrekk av disse prinsippene som gjelder for Smartprodukt.no:

Google Analytics bruker hovedsakelig førstepartsinformasjonskapsler i rapporteringen av besøkendes interaksjoner på Smartprodukt.no. Disse informasjonskapslene brukes til å lagre opplysninger som ikke er personlig identifiserende. Nettlesere deler ikke førstepartsinformasjonskapsler på tvers av domener (…)

Nettstedbrukere som ønsker at Google Analytics' JavaScript ikke skal rapportere data om besøket deres, kan installere Google Analytics-nettlesertillegget for bortvelging. Med dette tillegget instrueres Google Analytics' JavaScript (ga.js, analytics.js og dc.js) om ikke å sende informasjon om besøket til Google Analytics. Nettlesertillegget er tilgjengelig for de fleste nettlesere som er i bruk i dag.

Cookies

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som Smartprodukt.no. Smartprodukt bruker ikke cookies til å generere statistikk (ut over det som gjøres av Google Analytics, se over). Vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

Søk

Smartprodukt lagrer informasjon om hvilke søkeord som brukerne benytter. Formålet med dette er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre ved at vi blant annet kan finne ut hvilke søkeord som benyttes mest og hvor mange treff disse gir i gjennomsnitt i søkeresultatet. Bruksmønsteret for søk lagres i en egen database, og de blir bare lagret i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

E-post til Smartprodukt

Vi lagrer av og til opplysninger om deg når du sender epost til noen av våre ansatte.

Vi gjør deg oppmerksom på følgende:

Henvendelser som sendes til oss gjennom skjemaet på nettstedene avlytt.no sendes kryptert og kun internt på Smartprodukt sitt eget nettverk.

Henvendelser du sender direkte via e-post sendes ikke nødvendigvis kryptert. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Eposten din lagres inntil vi vurderer at innholdet kan slettes, eller at du ber oss om å slette informasjon vi har om deg.

Saksbehandling og arkiv

Smartprodukt bruker et saksbehandlersystem med elektronisk journalføring. Det registreres ulike typer personopplysninger i saksbehandlingssystemet. Dette er opplysninger som navn, telefonnummer, epostadresse (grunndata) og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen. Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen. Det er etablert særlige sikkerhetstiltak og rutiner for svært beskyttelsesverdig informasjon i arkivet, som for eksempel sensitive personopplysninger.

E-post og telefon

Smartprodukt benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle bedriftens oppgaver. Daglig leder har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling journalføres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over (se «Saksbehandling og arkiv»).

Smartprodukts medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post. Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges i vår telefonsentral. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet, samt at den benyttes som grunnlag for statistikk på aggregert nivå. Komplett logg slettes etter ett år. I tillegg har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.


Personvern - Avlytt.no js_def

Slik håndterer vi personvern

Personvernerklæring

Sist oppdatert 28. mai 2018

Endringer i salgsvilkår, personvernshåndtering og sikkerhet publiseres på våre Facebooksider

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Smartprodukt samler inn og bruker informasjon om besøkende på www.avlytt.no

Følgende er basert på info om personvernerklæring fra datatilsynet.no.

Ansvar

Behandlingsansvarlig: Smartprodukt AS (heretter Smartprodukt)

Databehandler: Smartprodukt

Smartprodukt er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres i forbindelse med drift og vedlikehold av nettsidene, samt kjøp i våre nettbutikker. Smartprodukt besørger selv databehandling, utvikling, drift og vedlikehold av sine nettsteder og nettbutikkene. Opplysninger som samles inn på nettsidene og nettbutikkene avlytt.no, lagres kun på egne servere som driftes av Smartprodukt. Det er kun Smartprodukt som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Opplysningene videreformidles ikke til tredjepart.

Webanalyse

Vi benytter Google Analytics til webanalyse.

Smartprodukt samler inn opplysninger om besøkende på Smartprodukt.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet vårt. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er: Hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Se Google Analytics sine prinsipper for sikkerhet og personvern for å lære mer om hvordan verktøyet innhenter, lagrer og benytter data.

Følgende er et uttrekk av disse prinsippene som gjelder for Smartprodukt.no:

Google Analytics bruker hovedsakelig førstepartsinformasjonskapsler i rapporteringen av besøkendes interaksjoner på Smartprodukt.no. Disse informasjonskapslene brukes til å lagre opplysninger som ikke er personlig identifiserende. Nettlesere deler ikke førstepartsinformasjonskapsler på tvers av domener (…)

Nettstedbrukere som ønsker at Google Analytics' JavaScript ikke skal rapportere data om besøket deres, kan installere Google Analytics-nettlesertillegget for bortvelging. Med dette tillegget instrueres Google Analytics' JavaScript (ga.js, analytics.js og dc.js) om ikke å sende informasjon om besøket til Google Analytics. Nettlesertillegget er tilgjengelig for de fleste nettlesere som er i bruk i dag.

Cookies

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som Smartprodukt.no. Smartprodukt bruker ikke cookies til å generere statistikk (ut over det som gjøres av Google Analytics, se over). Vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

Søk

Smartprodukt lagrer informasjon om hvilke søkeord som brukerne benytter. Formålet med dette er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre ved at vi blant annet kan finne ut hvilke søkeord som benyttes mest og hvor mange treff disse gir i gjennomsnitt i søkeresultatet. Bruksmønsteret for søk lagres i en egen database, og de blir bare lagret i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

E-post til Smartprodukt

Vi lagrer av og til opplysninger om deg når du sender epost til noen av våre ansatte.

Vi gjør deg oppmerksom på følgende:

Henvendelser som sendes til oss gjennom skjemaet på nettstedene avlytt.no sendes kryptert og kun internt på Smartprodukt sitt eget nettverk.

Henvendelser du sender direkte via e-post sendes ikke nødvendigvis kryptert. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Eposten din lagres inntil vi vurderer at innholdet kan slettes, eller at du ber oss om å slette informasjon vi har om deg.

Saksbehandling og arkiv

Smartprodukt bruker et saksbehandlersystem med elektronisk journalføring. Det registreres ulike typer personopplysninger i saksbehandlingssystemet. Dette er opplysninger som navn, telefonnummer, epostadresse (grunndata) og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen. Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen. Det er etablert særlige sikkerhetstiltak og rutiner for svært beskyttelsesverdig informasjon i arkivet, som for eksempel sensitive personopplysninger.

E-post og telefon

Smartprodukt benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle bedriftens oppgaver. Daglig leder har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling journalføres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over (se «Saksbehandling og arkiv»).

Smartprodukts medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post. Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges i vår telefonsentral. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet, samt at den benyttes som grunnlag for statistikk på aggregert nivå. Komplett logg slettes etter ett år. I tillegg har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.